Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky zapůjčení

Při podpisu smlouvy dostanete obchodní podmínky, předávací protokol a nájemní smlouvu. Níže uvádíme výtah z obchodních podmínek : 

1) Při sepsání smlouvy se nájemce prokazuje dvěma doklady- občanský průkaz a řidičský průkaz - oba doklady platné. Dále ORV vozidla, které bude vléct vozík. Přívěs se zapůjčuje pouze osobě, která může soupravu řídit s jeho řidičským oprávněním - na místě vysvětlíme a poradíme.   

2) Přívěsy při předání jsou v dobrém technickém stavu, pojištěné - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Spoluúčast při krádeži na všechny vozíky je 10.000 Kč.  Jen plato na 3000kg je komplet pojištěné havarijně(na nehodu způsobenou Vámi). Ostatní přívěsy nejsou pojištěné havarijně. 

3) Při předání přívěsu nájemce platí ihned za užité dny + kauce - u každého vozíku je to uvedeno. Při ztrátě dokladů a zelené karty se platí smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč. Za znečištěný vozík je smluvní pokuta 500 Kč. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu pronajímateli nejpozději do skončení nájmu - smluvní pokuta 1.000Kč za každých započatých 24hodin prodlení vrácením přívěsu.

4) Za škody, ztráty, poškození na přívěsu, prasklou pneumatiku, zodpovídá nájemce. Příklad - praskne Vám pneumatika a zničí se = hradíte novou pneumatiku. Odcizí Vám světlo z vozíku, uhradíte jej. Odcizí Vám vozík - uhradíte 10.000 Kč spoluúčast.

5) Při nehodě nájemce bezodkladně nehodu nahlásí Policii ČR a pronajímateli.

6) Pokuty za převážení přívěsu hradí vždy nájemce - při vážení policií či jiným úředním orgánem. V zahraničí jsou omezené rychlosti v soupravě - například v Německu, Rakousku, Itálii. Již nám přišla pokuta z Rakouska - fotí zadní část vozíku.