Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky zapůjčení

Při podpisu smlouvy dostanete obchodní podmínky, předávací protokol a nájemní smlouvu. Níže uvádíme výtah z obchodních podmínek : 

1) Při sepsání smlouvy se nájemce prokazuje dvěma doklady- občanský průkaz a řidičský průkaz - oba doklady platné. Dále ORV vozidla, které bude vléct vozík. Přívěs se zapůjčuje pouze osobě, která může soupravu řídit s jeho řidičským oprávněním - na místě vysvětlíme a poradíme.   

2) Přívěsy při předání jsou v dobrém technickém stavu, pojištěné - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Havarijní pojištění má plato 3000 kg.

3) Při předání přívěsu nájemce platí ihned za užité dny + kauce - u každého vozíku je to uvedeno. Při ztrátě dokladů a zelené karty se platí smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč. Za znečištěný vozík je smluvní pokuta 500 Kč. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu pronajímateli nejpozději do skončení nájmu - smluvní pokuta 1.000Kč za každých započatých 24hodin prodlení vrácením přívěsu.

4) Za škody, ztráty, poškození na přívěsu, zodpovídá nájemce. 

5) Při nehodě nájemce bezodkladně nehodu nahlásí Policii ČR a pronajímateli.

6) Pokuty za převážení přívěsu hradí vždy nájemce - při vážení policií či jiným úředním orgánem. 

7) Pronájem vozíku se nevrací = např. - půjčili jste si vozík na 5 dní a vracíte ho po 3 dnech.